biuro@ogrody-pak.pl
606 458 104

Oferta

PROJEKTOWANIE OGRODU

Prawidłowo wykonany projekt to najważniejszy etap w tworzeniu ogrodu i terenu zieleni. Projekt zapewni iż realizacja przebiegać będzie sprawnie i szybko, bez zbędnych kosztów, przesadzeń i modernizacji. Projekt umożliwi także, zaplanowanie kosztów i ewentualne podzielenie inwestycji na etapy.

ZAKŁADANIE ZIELENI (TERENY PRYWATNE I PUBLICZNE)

Wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z zagospodarowaniem zieleni pozwala nam na tworzenie miejsc funkcjonalnych, wygodnych i estetycznych. Tworzymy kompozycje zarówno rustykalne, stylowe jak i nowoczesne, małe jak i rezydencjonalne. Nie obce jest nam także tworzenie przestrzeni publicznej takiej jak skwery, parki (w tym obiekty zabytkowe), zieleń przyuliczna.

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacje zieleni) wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
Pomożemy pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie.

NADZÓR

Prowadzimy nadzór inwestycyjny z zakresu zieleni niskiej i wysokiej, posiadając stosowne uprawnienia.
Możliwe jest także zamówienie konsultacji ogrodniczych.

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

Wykonujemy projekty oraz realizujemy systemy automatycznego nawadniania ogrodów i terenów zieleni. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji automatycznych systemów nawadniających od projektu poprzez budowę i serwis. Nasze realizacje opieramy na produktach firmy Hunter, RAIN BIRD i innych wg potrzeb.

Od projektu poprzez realizację do serwisu.

BRUKARSTWO

Wykonujemy projekty oraz realizujemy nawierzchnie ogrodowe, wjazdy, place, schody i inne elementy. Prace realizujemy zarówno z materiałów naturalnych (granit, bazalt) jak i kostki betonowej. Często wykorzystujemy płyty, formaki, i inne materiały np. grysy i żwiry.