Prawidłowo wykonany projekt to najważniejszy etap w tworzeniu ogrodu i terenu zieleni. Projekt zapewni iż realizacja przebiegać będzie sprawnie i szybko, bez zbędnych kosztów, przesadzeń i modernizacji. Projekt umożliwi także, zaplanowanie kosztów i ewentualne podzielenie inwestycji na etapy.

 

Wykonujemy projekty:

 • ogrodów indywidualnych;
 • terenów publicznych (parków, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw dla dzieci, terenów zieleni osiedlowej i inne);

Współpracujemy z pracowniami projektowymi, wykonując projekty częściowe, projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne.

Prawidłowo wykonany projekt to najważniejszy etap w tworzeniu ogrodu i terenu zieleni. Projekt zapewni iż realizacja przebiegać będzie sprawnie i szybko, bez zbędnych kosztów, przesadzeń i modernizacji. Projekt umożliwi także, zaplanowanie kosztów i ewentualne podzielenie inwestycji na etapy. 

Proces projektowania można podzielić na poszczególne etapy:

 • rozmowy wstępne z Inwestorem określające warunki terenowe nieruchomości, oczekiwania i wymagania Inwestora. Bardzo przydatne są wszelkiego rodzaju mapy, projekty budynków, przebiegu sieci i mediów podziemnych, rzuty budynku. 
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;
 • ponowne konsultacje z Inwestorem i wybranie jednego z proponowanych rozwiązań;
 • opracowanie projektu zawierającego: koncepcję, inspirację, wizualizację fragmentów terenu, rzut ogrodu - zieleni, projekt infrastruktury technicznej, projekt systemu nawadniającego, plan nasadzeń, część opisową. 
 • kalkulację ofertową realizacji prac.
 • W przypadku projektów terenów publicznych opracowania są bardziej rozbudowane, niejednokrotnie zawierają pełen branżowy projekt wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Mogą Państwo zlecić nam opracowanie projektu, bądź też projektu wraz z realizacją ogrodu i jego późniejszą pielęgnacją.

Przykładowe projekty:

 

 • 1_27_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_28_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_29_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_30_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_31_Rys_Malgorzata_Duda

 • 1_32_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_33_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_34_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_34a_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_35_Rys_Malgorzata_Duda

 • 1_36_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_37_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_38_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_39_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1_39a_Rys_Malgorzata_Duda

 • 1_40_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1a_Rys_Malgorzata_Duda
 • 1b_Rys_Malgorzata_Duda
 • 2a_Rys_Malgorzata_Duda
 • 2b_Rys_Malgorzata_Duda

 • 3a_Rys_Malgorzata_Duda
 • 3b_Rys_Malgorzata_Duda
 • 3c_Rys_Malgorzata_Duda
 • 4a_Rys_Malgorzata_Wilczak
 • 4b_Rys_Natalia_Bracha

 • 4c_Rys_Natalia_Bracha
 • 5a_Rys_Natalia_Bracha
 • 6a_Rys_Natalia_Bracha
 • 7a_Rys_Natalia_Bracha
 • 7b_Rys_Natalia_Bracha

 • 7c_Rys_Natalia_Bracha
 • 7d_Rys_Natalia_Bracha
 • 8a_Rys_Natalia_Bracha
 • 8b_Rys_Natalia_Bracha
 • 9a_Rys_Natalia_Bracha

 • 9b_Rys_Natalia_Bracha
 • 9c_Rys_Miloslawa_Sieradzka
 • 9d_Rys_Miloslawa_Sieradzka
 • 9e_Rys_Miloslawa_Sieradzka
 • 9f_Rys_Miloslawa_Sieradzka

 • 9g_Rys_Miloslawa_Sieradzka
 • 9h_Rys_Miloslawa_Sieradzka

Simple Image Gallery Extended