Wykonujemy projekty oraz realizujemy nawierzchnie ogrodowe, wjazdy, place, schody i inne elementy. Prace realizujemy zarówno z materiałów naturalnych (granit, bazalt) jak i kostki betonowej. Często wykorzystujemy płyty, formaki, i inne materiały np. grysy i żwiry.