Prowadzimy nadzór inwestycyjny z zakresu zieleni niskiej i wysokiej, posiadając stosowne uprawnienia.
Możliwe jest także zamówienie konsultacji ogrodniczych.