Formą przestrzenną wykorzystaną w kompozycji są prostokątne nawierzchnie z płyt betonowych stylizowanych, połączonych z surowo ciosanym granitem. Przedogródek skomponowany został z oddzielającego wjazd do garażu żywopłotu cisowego, rabat wyściółkowanych grysem kamiennych, z nasadzeniami kulistych bukszpanów oraz jodły (świątecznego drzewka będącego priorytetem Inwestora). Boki ogrodu, od obu stron podkreślone są kompozycją szpalerowo nasadzonych robinii akacjowych o geometrycznej, kulistej formie w kwadratowych rabatach grysowych. Wyniesione tarasy, otoczone są klombami zbudowanymi z formaka granitowego, obsadzonymi bujną lawendą o pięknym zapachu, kompozycją traw i powtarzającym się motywem kulistych form bukszpanowych. Domek ogrodnika ukryty został za klombem z klonem japońskim
i kompozycją roślin. Ogród osłonięty został od oczu sąsiadów żywopłotem cisowym oraz formowanym żywopłotem z pęcherznicy kalinolistnej odm. Diabolo.

  • 2709.2009 006
  • 2709.2009 009
  • 2709.2009 025
  • 2709.2009 028

Simple Image Gallery Extended