Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacje zieleni) wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
Pomożemy pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna jest ważnym elementem procesu projektowego. Inwentaryzacje zieleni wykonujemy zarówno na potrzeby własnych opracowań, jak i dla innych użytkowników (m.in. biur projektowych i urzędów).

Inwentaryzacja dendrologiczna składa się z dwóch części: 

- opisowej, która zawiera:  

  • określenie nazwy drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim;   
  • pomiary dendrometryczne (w przypadku drzew jest to obwód pnia/pni, wysokość egzemplarza oraz średnica korony, w przypadku krzewów – powierzchnia terenu oraz wysokość);
  • określenia stanu sanitarnego drzew i krzewów;
  • uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, zalecenia wycinki lub przesadzenia;
  • zalecenia dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy;

- graficznej, która przedstawia lokalizację drzew i krzewów w formie mapy, wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

 

  • pr1

Simple Image Gallery Extended